REPORTATGES I GRADUACIONS.

                                         Vosaltres us ocupeu de fer actes màgics i nosaltres de captar-los perquè 

                                                                  els pogueu recordar sempre que volgueu.   


fotografiaescolar - fotoescuela-corporativo-109.jpg


Cobrim actes i esdeveniments especials. Qualsevol acte que l’escola organitzi i de la que vulgui tenir un record amb qualitat professional: 

 -Espectacles 

 -Graduacions 

 -Comunions 

 -Carnestoltes ... 

També estem a la vostra disposició per realitzar reportatges corporatius del dia a dia a l’escola, o fotografies de les instal·lacions, que us serviran per ensenyar als pares i a les futures famílies, així com per enriquir la vostra pàgina web i les xarxes socials.